Sessió 8 Ordinària de Ple Municipal del 28 de novembre de 2022

Sessió 8 Ordinària de Ple Municipal del 28 de novembre de 2022

Ple Municipal - Ordinària 28/11/2022 19:30h Publicat el: 01/12/22 10:12h
  Anar als documents

APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.

PART RESOLUTIVA.

MOCIONS.

DACIONS DE COMPTE.

  1h 34' 58'' 0 Intervencions
  1h 35' 10'' 0 Intervencions

PRECS I PREGUNTES.

  1h 35' 45'' 17 Intervencions
Document

Convocatòria